Midi ?

Een midi -bestand slaat de muziek op als een opeenvolging van noten, een beetje zoals een partituur. Bij het lezen fungeert de computer als een synthesizer die deze noten weergeeft. De klankkwaliteit is dus vrij beperkt en laat weinig ruimte voor interpretatie. Daarentegen neemt een midi-bestand niet veel plaats in beslag. Het kan aangemaakt worden vanuit een partituur, kan eenvoudig herwerkt worden en is een uitstekend hulpmiddel bij het aanleren van een partituur voor koorzangers zonder notenkennis. Onze midi-files bevatten de verschillende koorstemmen, die allen door een ander instrument vertolkt worden. In elke midi-file klinkt één stem luider in het rechtse stereokanaal, terwijl de andere stemmen iets zachter in het linkse kanaal te horen zijn. Zodoende kan de koorzanger(es) zijn/haar partij onderscheiden en tevens de andere stemmen horen zoals dat tijdens een repetitie of een concert het geval is.

De meeste computers kunnen rechtstreeks midi-files weergeven (een klikje met de muis volstaat). Om ze echter ten volle te benutten, raden we u twee gratis programma's aan:
  • Noteworthy Player  laat de volledige partituur voorbijtrekken tijdens de weergave
  • Anvil Studio  toont de partituur stem per stem, maar laat ook een gedeeltelijke lezing toe

Archief

dB 2007-03-3